D'Aro Boxing Club - Escola de Boxa i Kick Boxing

Termes i condicions

Termes i condicions

Informació legal i acceptació de les condicions d’ús

1. Identificació del prestador del servei

Club de Boxa Vall d’Aro  és el representant del lloc web www.daroboxingclub.com, d’ara endavant D’Aro Boxing Club, amb domicili a Carrer Ginesta, 5, 17250 Platja d’Aro – Girona amb Codi d’Identificació Fiscal número G55193163

2. Notificacions

Totes les comunicacions per part de l’Usuari a D’Aro Boxing Club, es podran realitzar a través de les següents formes:

 • Enviament per correu postal a la següent adreça: Carrer Ginesta, 5, 17250 Platja d’Aro – Girona
 • Comunicació per mitjà d’una trucada al número de telèfon: (+34) 653403720
 • Enviament per correu electrònic a la següent adreça:  daroboxingclub@gmail.com

3. Descripció del servei

D’Aro Boxing Club, ofereix venda de productes i entrades. D’Aro Boxing Club, podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els productes i/o serveis.

4. Acceptació de les condicions d’ús

L’accés i la utilització del servei de D’Aro Boxing Club, impliquen per part de l’Usuari l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions recollides a les presents Condicions d’Ús.

5. Registre d’usuaris

Els serveis prestats per D’Aro Boxing Club, estan disponibles per a usuaris majors de 18 anys que puguin complir contractes legals sota la llei corresponent. Vostè garanteix que almenys té 18 anys i que tota la informació que ha registrat en el site s’ajusta a la realitat i és veritable. D’Aro Boxing Club pot, sota el seu criteri, denegar l’accés o ús al site de qualsevol persona o entitat. Les persones menors de 18 anys hauran d’utilitzar la web de D’Aro Boxing Club, sota la supervisió dels seus pares o d’un tutor legal i en aquests casos, l’adult serà l’usuari final responsable de qualsevol activitat.

D’Aro Boxing Club, requereix l’elecció per part de l’usuari d’un nom d’usuari i una contrasenya. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat la contrasenya, en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, quants danys i/o perjudicis de tota mena es derivin del trencament o revelació d’aquesta, així com del mal ús que, a conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.

De conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), D’Aro Boxing Club, informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat (inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) en el qual s’inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin. El titular podrà exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, l’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD. Els usuaris poden realitzar aquestes accions ells mateixos accedint al seu comptes d’usuari, o bé sol·licitant-ho per escrit a daroboxingclub@gmail.com

6. Informació del seu compte

L’usuari haurà de mantenir la informació del seu compte actualitzat en tot moment, incloent-hi una adreça de correu electrònic vàlida.

L’usuari no ha de transferir o vendre els seus detalls de compte a D’Aro Boxing Club, ni la seva identificació d’usuari a terceres parts. Si s’està registrant com una entitat de negoci, haurà de garantir que té l’autoritat per a obligar l’entitat a acceptar aquestes Condicions d’Ús.

7. Dret a denegar el servei

D’Aro Boxing Club es reserva el dret a cancel·lar comptes inactius o sense confirmar, a més de denegar el servei a un usuari, per qualsevol raó i en qualsevol moment.

8. Condicions d’accés i utilització del portal

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la pàgina conforme al que s’estableix en la llei i en les presents condicions generals d’ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres formes d’ordenament jurídic aplicable.

9. Normes de participació

D’Aro Boxing Club es reserva el dret de suspendre o cancel·lar, totalment o parcialment, amb o sense previ avís, qualsevol contingut o compte d’usuari que infringeixi les presents condicions d’ús del Servei. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, el/la usuari/a se compromet a no realitzar cap de les següents activitats:

 1. Ofendre, insultar, desacreditar o assetjar a altres persones en qualsevol espai comú de D’Aro Boxing Club. D’igual forma l’usuari s’obliga a no utilitzar les eines de contacte d’altres usuaris per a realitzar aquest tipus d’activitats.
 2. Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, homòfob, xenòfob, pedòfil, excessivament violent, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 3. Publicar imatges d’altres persones sense el seu consentiment.
 4. Difamar o calumniar a empreses, col·lectius, ONGs, o qualsevol altre grup d’individus.
 5. Plagiar, copiar o utilitzar continguts d’altres persones o mitjans sense el seu consentiment.
 6. Suplantar a altres persones, col·lectius o entitats jurídiques.
 7. Realitzar activitats d’explotació comercial, com la promoció de productes i serveis, sense l’autorització de D’Aro Boxing Club; generar spam, transmetre missatges comercials no sol·licitats, emprar el Servei com a eina de reexpedició cap a una altra Web o promocionar el seu lloc publicant missatges múltiples i idèntics en diferents espais.
 8. Duplicar continguts. Això és, copiar i publicar amb o sense autorització de l’autor, i de manera sistemàtica, continguts publicats en altres Webs.
 9. Afegir algun programari que entorpeixi el normal funcionament del sistema o qualsevol codi, fitxer o programa que ofereixi publicitat a través de finestres emergents (Popups). D’igual forma l’usuari es compromet a no publicar continguts que infringeixin les condicions d’ús dels serveis de publicitat utilitzats a D’Aro Boxing Club.
 10. No es poden utilitzar indegudament les funcionalitats de D’Aro Boxing Club per a auto promocionar-se o millorar el posicionament qualsevol lloc web en els resultats dels motors de cerca.

10. Publicitat i comunicacions

En registrar-se, l’usuari accepta que D’Aro Boxing Club podrà enviar al seu correu electrònic butlletins informatius que incloguin publicitat.

11. Exempcions de responsabilitat

D’Aro Boxing Club no es responsabilitza pel mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web. D’Aro Boxing Club no pot garantir l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o en els fitxers d’usuaris d’aquesta pàgina o de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

12. Política de privacitat

Les dades de caràcter personal i una altra informació relativa a la identitat de l’usuari estan subjectes a la política de privacitat de D’Aro Boxing Club.

13. Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d’enllaços

Tots els continguts que es mostren en la web www.daroboxingclub.com i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de D’Aro Boxing Club, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de D’Aro Boxing Club o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle a la web www.daroboxingclub.com des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de D’Aro Boxing Club.